Vi har reduceret vores CO2-udledning på transport med 50% ved at skifte til en intermodal transportløsning med latsbil og tog. Vi har således taget endnu et vigtigt skridt mod en CO2 neutral kaffeløsning.

Vores kaffebønner bliver ristet på et anerkendt risteri i Padova i Italien, fordi vi herfra får den ypperste ristekvalitet. I gennemsnit får vi leveret 6-8 paller friskristet kaffe fra Italien hver 14. dag til vores lager i Herlev. Siden 2016 er transporten foregået med lastbiler i samarbejde med speditørfirmaet ALPI, som tilbyder full-service transport og logistik i hele verden.

Som et led i virkeliggørelsen af vores bæredygtighedsvision, hvor vi blandt andet ønsker at bidrage til en reduktion af CO2-udledningen, var det nærliggende at finde en mere klimavenlig måde at få kaffen transporteret til Danmark. Gennem en tæt dialog med ALPI blev der derfor udviklet en innovativ transportløsning.

Læs om bæredygtighed hos Coffee by Storm her.

Mette E Thygesen, Brand Manager hos ALPI forklarer:
Hos ALPI fokuserer vi i vores bæredygtighedsstrategi på tre plan: at mindske klimaaftryk, innovative løsninger og samarbejder med fokus på CO2 reduktion og ikke mindst social bæredygtighed. Da ønsket om transportomlægningen kom fra Coffee by Storm, lavede vi et oplæg med beregninger på konsekvenserne i forhold til CO2 og andre parametre, herunder økonomi og leveringstid”.

Læs om bæredygtighed hos ALPI her.

Den nye transportløsning af kaffen fra Padova til Herlev blev til at 1300 km ud af den fulde tur på 1679 km skulle foregå med togtransport og resten af turen med lastbil. Det vil sige, at transporten i dag foregår således:

  • Fra risteriet i Padova til Verona (90 km) transporteres kaffen med lastbil
  • Fra Verona til Lübeck (1300 km) transporteres kaffen med tog
  • Fra Lübeck til Coffee by Storm’s lager i Herlev (289 km) fuldføres rejsen med lastbil

Grunden til at transporten ikke foregår med tog på hele strækningen er, at der altid er for- og eftertransport på togtransport, da der ikke er banelegemer tilgængelige helt op til virksomhedens dørtrin.
Man kan sammenligne denne opdeling af transporten med, når vi som personer skal transportere os med tog. Vi skal jo også til og fra banegården i forbindelse med en togrejse”, uddyber Mette E Thygesen.

Mere end blot tal i et regneark

Der gik kun 3-4 uger fra de første ideer kom på bordet til den nye transportløsning blev en realitet, og løsningen har nu fungeret siden maj 2023. Dokumentationen viser en bemærkelsesværdig reduktion på 50 % i CO2-udledningen på strækningen fra Padova til Herlev i forhold til den tidligere fulde transportløsning.
Der er heldigvis mange virksomheder i dag, der kigger ind i transportformer med lavere CO2 aftryk, men ikke alle handler så hurtigt som Coffee by Storm”, siger Mette Thygesen.

Selvom det måske lignede en hurtig proces fra det første møde til kaffen blev lastet ombord på et tog i Verona, var det ikke blot noget som Coffee by Storm foretog sig i en fart.
Carsten Ohm Frederiksen, Chief Sustainability Officer hos Coffee by Storm udtaler:
Beslutningen om omlægningen var selvfølgelig ikke bare en beslutning, som vi tog fra den ene dag til den anden, for vi var bekymrede for om den nye togtransport var fleksibel nok, og om det kunne gå ud over leverancerne. Men vi havde stor tillid til ALPI som samarbejdspartner og deres ekspertise indenfor området, så blev vi hurtigt trygge. Og omlægningen har ikke har haft nogen negativ indvirkning på vores daglige drift – alle leverancer er ankommet til tiden og i upåklagelig tilstand”.  

Resultatet fra denne omlægning hos Coffee by Storm er mere end blot tal på et stykke papir. Det er en meningsfuld handling mod at reducere virksomhedens klimapåvirkning. Og dette tiltag beviser, at selv små ændringer kan have store, positive konsekvenser for klimaet.
ALPI har sørget for, at denne klimavenlige transportløsning blev gjort på en gnidningsfri måde. Deres generelle fokus på bæredygtighed og grønne initiativer går hånd i hånd med Coffee by Storm’s grønne aganda, hvilket gør samarbejdet til et naturligt og værdifuldt samarbejde, og vi vil arbejde mere fokuseret på flere innovative tiltag sammen fremover”, siger Carsten Ohm Frederiksen.

Læs om flere bæredygtige tiltag hos Coffee by Storm her.