Den intelligente kaffemaskine fra Eversys

Telemetrisk overvågning af kaffemaskinerne leverer data, der sikrer en mere driftssikker kaffeløsning. Samme data kan også bidrage til virksomhedens samlede facilityløsning og til at optimere på ressourcer og pladsudnyttelse i bygningen.

 IoT optimerer arbejdspladsen

Internet of Things (IoT) er i fuld gang med at ændre virksomhedernes kontormiljø i disse år.

Med sensorer, der er placeret forskellige steder i kontorbygningen, indsamler man data om, hvornår og hvordan rummene bliver brugt.

Man estimerer, at omkring 50% af kontorpladsen står ubenyttet på et givent tidspunkt. Med sensorer kan man nu også sige præcis hvilke lokaler og kontorpladser, der ikke bliver benyttet. Når man analyserer den data, kan man ikke alene optimere på kontorindretning og pladsudnyttelsen, man kan også undgå ressourcespild. At lade lys, varme- og køleanlæg køre i rum, der ikke benyttes, er ressourcespild. Og hvorfor gøre rent hver dag i mødelokaler og på arbejdsstationer, der ikke har været brugt?

Online sensorer bidrager på mange måder til mere effektive kontorer og giver mulighederne for at træffe datadrevne beslutninger hos facility management.

Sensorer på kaffemaskinen er nøglen til driftssikkerhed

På samme måde giver telemetrisk overvågning af kaffemaskiner mulighed for at træffe datadrevne beslutninger.

De fuldautomatiske espressomaskiner fra Eversys er udstyret med sensorer, der indsamler data fra den enkelte kaffemaskine, som sendes direkte til vores teknikere. De data bruger vi i Coffee by Storm til at give vores kunder en mere effektiv og driftssikker kaffeløsning.

Teknikeren står på værkstedet i Herlev foran sin computerskærm og kigger på en lang liste af data. Han bruger bl.a. den data til at tilrettelægge den forebyggende service, der sikrer færre nedbrud på maskinerne. ”Telemetrisk overvågning af kaffemaskinerne betyder, at vi kan være meget mere præcise i vores forebyggende service”, siger teknikeren.

”Vi træffer beslutninger om service på baggrund af de data, vi har, og ikke fordi det står i kalenderen. Konkret betyder det, at vi går væk fra den faste skemalagte service og over til en ’service on demand’, hvor vi på baggrund af data planlægger, hvornår maskinen skal have et serviceeftersyn, og hvor omfattende det skal være. Det er jo langt bedre for kunden, at vi kun tager maskinen ud af brug, når der er behov for det. Vi kan fx se at denne maskine snart skal have nyt kalkfilter, så der skal vi lige have planlagt et besøg i virksomheden”.

Systemet genererer også løbende notifikationer, hvis der opstår fejl på maskinen. Systemet giver en præcis melding om, hvad der er galt, og teknikeren kan yde en præcis og hurtig support. Mange problemer løses hurtigt på telefonen, fordi teknikeren på baggrund af de tilgængelige data kan give en meget præcis instruks til medarbejderen i virksomheden.

Når en fejl kræver et besøg fra teknikeren, ved han på forhånd, hvilken type fejl han skal udbedre og kan derfor yde en hurtigere og bedre service for kunden.

Kaffeløsningen er datadrevet

Telemetrisk overvågning giver også virksomheden et generelt overblik og en mulighed for at træffe beslutninger om deres kaffeløsning på baggrund af data. Data fortæller, hvor stor aktivitet og forbrug der er på den specifikke maskine over tid, eller hvornår der er ekstra stort pres på en given maskine. Er der måske mangel på kapacitet ét sted, mens der er overkapacitet et andet sted i huset? Er der behov for at opgradere i et køkken for at undgå kø?

Kaffemaskinerne bliver på den måde også et målepunkt, der kan fortælle virksomheden, hvor meget de forskellige områder på kontoret bliver benyttet. Det er information, der kan hjælpe facility management med at optimere på kontorets ressourcer og pladsudnyttelse.

Telemetrisk overvågning er standardudstyr på alle Eversys’ fuldautomatiske espressomaskiner, der udstyres med router og sim-kort fra Coffee by Storm.