I løbet af første halvår i 2024 vil alle kaffer i Coffee by Storm’s sortiment være certificeret kaffe – og det er der kun gode gevinster ved. Skiftet fra konventionel kaffe til certificeret kaffe vil nemlig overordnet medføre bedre sporbarhed i hele kaffens værdikæde, udbredelse af regenerativt landbrug og en højere kaffekvalitet.

Konventionel kaffe er kort fortalt kaffe, der er dyrket ved hjælp af konventionelle landbrugspraksisser, der blandt andet inkluderer kunstgødning og pesticider. Det er også kaffer, som ikke kan spores tilbage til den kaffefarm, hvorfra den kommer, fordi kaffen ofte er en blanding af mange kaffevarianter. Ydermere har kaffe ikke gennemgået den samme form for vurdering, som certificeret kaffe har.

Certificeret kaffe er alt det modsatte. Kaffen dyrkes under mere miljøvenlige metoder, og hele kaffens rejse fra bønne til kop kan spores. Kaffen er desuden friskere, fordi den er færre dage gammel og har haft mindre tid til at miste aroma og smag.

Carsten Ohm Frederiksen, Chief Sustainability Officer hos Coffee by Storm udtaler: ”Én af de vigtigste årsager til, at vi udfaser konventionel kaffe, er en stigende bekymring for vores miljø og sundhed. Den konventionelle kaffeproduktion har længe været forbundet med miljømæssige udfordringer fra skovrydning til overdreven vandforbrug og kemikaliebrug og det vil vi naturligvis ikke støtte. Vi ved godt, at certificeringer ikke løser alle problemerne, men sporbarhed er et vigtigt redskab til udbredelse af såkaldt regenerativt landbrug, som er vigtigt for, at planter og dyr og dermed miljø, natur og mennesker trives og fungerer optimalt. Udfasningen handler ikke kun om compliance, men også, at vi arbejder for en mere ansvarlig fremtid ved at støtte bæredygtige dyrkningsmetoder og økologisk landbrug”.

Vi løfter barren
Kvalitet er kodeordet hos Coffee by Storm og konventionel kaffe harmonerer ikke med de ønskede standarder for smag og udseende.
Ved at tilbyde certificerede kaffe, løfter vi også barren helt generelt for kvaliteten af vores kaffer. Vi skifter nemlig til alternativer som specialty kaffe og single-origin blends, og dermed kan vi levere en mere sofistikeret og nuanceret smagsoplevelse til vores kunder”, siger Carsten Ohm Frederiksen.

Kvindelig kaffeplukker med kaffebær

Et markant aspekt ved udfasningen af konventionel kaffe er desuden, at Coffee by Storm intensiverer samarbejdet med småskala-producenter og kaffedyrkere. Det resulterer i, at en større nærhed med produktionen og de virkelige forhold.
Carsten Ohm Frederiksen supplerer: ”Transparens er altafgørende for os, fordi det betyder en større vished for om alting går ordentligt til i en kompliceret proces. Og set i lyset af vores engagement i bæredygtighed og kvalitet markerer dette også en betydelig milepæl for Coffee by Storm, fordi det repræsenterer et skift i landbrugspraksis. Men det betyder også, at hele vores sortiment kommer til at bestå af kaffe med en endnu bedre smagsoplevelse. Sidst men ikke mindst så har processen indtil videre også betydet, at vi i det daglige møder samarbejdspartnere, der deler vores værdier for bæredygtighed, kvalitet samt en mere retfærdig og givende handelspraksis”.

Bonus – hvad er speciality kaffe?
Specialty kaffe refererer til kaffe af høj kvalitet, der er dyrket under specifikke forhold og håndteret med omhu gennem hele produktionsprocessen. Denne type kaffe fokuserer på unikke smage og karaktertræk i bønnerne og er ofte resultatet af dedikerede dyrkningsmetoder, nøje høstning, omhyggelig behandling og præcis ristning.
For at blive klassificeret som speciality kaffe skal bønnerne opfylde visse kvalitetskriterier. Dette kan blandt andet inkludere faktorer som bønnesort, dyrkningsted og korrekt opbevaring. Specialty kaffe dyrkes normalt i specifikke kaffeområder, der har ideelle forhold for kaffeproduktion.

Specialty kaffe vurderes ofte på en skala fra 0 til 100, hvor kaffe med en score på 80 eller derover betragtes som specialty kaffe. Dette system hjælper med at identificere og anerkende kaffer med exceptionel kvalitet.