Vi har i samarbejde med Better Green ApS udarbejdet en Life Cycle Assessment (LCA) for en gennemsnitlig kop kaffe; en kop americano eller en kop cappuccino, for at få et indblik i, hvorledes de enkelte faser i værdikæden påvirker det samlede CO2 udledning. I vores LCA-screening har vi også forsøgt at belyse følsomheden ved ændringer i enkelte led af værdikæden fra kaffedyrkning til brugsfase. Vores LCA viser, at en stor del af kaffeløsningens CO2 udledning stammer fra selve dyrkningen af kaffebønnerne og selve brugsfasen inkl. brygning og service.

Store muligheder for CO2-reducering
LCA-analysen har været startskuddet til at arbejde med at reducere CO2 udledning i hele værdikæden.
Vi har fået lavet en LCA for at forstå, hvilke led i værdikæden, der har størst klimaaftryk, og dermed hvor og hvordan vi skal sætte ind for at reducere CO2 udledning. Der er store muligheder, og det er ikke urealistisk, at vi kan reducere den samlede udledning med mere end 50%. Vi arbejder fokuseret videre med arbejdet”, siger Carsten Ohm Frederiksen, Chief Sustainability Officer, hos Coffee By Storm.

Figuren herover viser klimaaftrykket for en kop americano og cappuccino baseret på baseline scenarier og opdelt på livscyklusfaser.

Få opdateringer på vores arbejde med bæredygtighed hos Coffee by Storm her.