Samarbejde på tværs mellem virksomheder og organisationer er afgørende for at tackle komplekse globale udfordringer. Dansk Alliance for Ansvarlig Kaffe er et fremragende eksempel på, hvordan vi hos Coffee by Storm arbejder sammen med andre kaffe-aktører for at skabe nødvendige positive forandringer i alle led i kaffebranchen. 

Jo flere vi er, jo mere kan vi forandre

Naturødelæggelser, klimaforandringer, fattigdom og menneskerettighedsproblemer er komplekse udfordringer, som dagligt desværre påvirker kaffebranchen. Disse globale udfordringer er enorme og umulige at håndtere alene. Men når forskellige aktører med ens udfordringer arbejder sammen, kan der lettere åbnes op for vidensdeling, nye indsigter og fælles løsninger. Et eksempel på et sådant samarbejde på tværs af danske kaffevirksomheder og organisationer er Dansk Alliance for Ansvarlig Kaffe, som vi hos Coffee by Storm er medstifter af.

Målet: at gøre en reel forskel 

Dansk Alliance for Ansvarlig Kaffe er grundlagt i 2022 og er funderet under Etisk Handel, som er en platform for virksomheder og organisationer, der arbejder for ansvarlig handel og bæredygtig udvikling.

Dansk Alliance for Ansvarlig Kaffe har til formål at skabe enighed om, hvad ansvarlig kaffe indebærer, og alliancen skal fungere som et forum, hvor aktørerne forpligter hinanden på handling indenfor klima, biodiversitet, upcycling og bedre levevilkår for farmere. Alliancen er drevet af en stærk vision om at gøre en reel forskel for verden med positive forandringer i alle led i kaffeproduktion. Helt konkret udmønter samarbejdet sig i en række netværks- og dialogmøder året igennem, og alle aktører kan indbyrdes løbende række ud efter sparring eller håndgribelige indsatser. Alle aktører (36 aktører pr. aug 2023) forpligtiger sig desuden til årligt at rapportere ind til alliancen om egne fremskridt indenfor bæredygtige udviklingsmål.
Læs om aktiviteterne her.

En solid vidensbase

Vores medvirken i Dansk Alliance for Ansvarlig Kaffe har givet os mulighed for at drage fordel af input fra ledende eksperter og engagere os i meningsfulde diskussioner om etiske problemstillinger med dygtige kolleger i branchen. Det, mener vi, giver alle vores kunder en sikkerhed for, at vi altid arbejder ud fra en solid vidensbase og træffer velinformerede beslutninger.

Her hos Coffee by Storm er vi slet ikke i tvivl om, at dette samarbejde er værd at bruge tid på, for gennem Dansk Alliance for Ansvarlig Kaffe kan vi øge vores indflydelse, udveksle viden og erfaringer samt finde fælles løsninger, der bidrager til en mere ansvarlig og bæredygtig fremtid for alle involverede parter. Gennem alliancen får vi også mulighed for at netværke med forskellige aktører som ngo’er, små mikroristerier og store kaffeproducenter. Dette skaber en værdifuld sparringsmulighed, en bredere indsigt i branchen og en klar retning mod fælles etiske principper.

Vil du vide mere om Dansk Alliance for Ansvarlig Kaffe, læs mere her.

Kontakt Chief Sustainability Officer hos Coffee by Storm Carsten Ohm Frederiksen her, hvis du vil høre mere om Coffee by Storm’s arbejde i alliancen.

Herunder er et overblik over de nuværende aktører i Dansk Alliance for Ansvarlig Kaffe:

 

 

Aktører i Dansk alliance for ansvarlig kaffe